• OHLÁŠKY 2. neděle v mezidobí
  OHLÁŠKY 2. neděle v mezidobí NĚMČICE Dnes 2. neděle v mezidobí, v pondělí je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, ve středu jen nez. památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, papeže a mučedníka, ve čtvrtek je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice, v pátek je nez. památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka, příští neděle…
 • OHLÁŠKY 2. neděle po Narození Páně
  NĚMČICE Dnes je 2. neděle po Narození Páně, ve středu je Slavnost Zjevení Páně, příští neděle je Svátek Křtu Páně. Ve středu je Slavnost Zjevení Páně, je to doporučený zasvěcený svátek, mše svatá bude v 18.00 hod., při níž se bude žehnat voda, křída a kadidlo. Pátek budu dopoledne navštěvovat nemocné. V pátek je mše svatá ráno…
 • OHLÁŠKY 4. neděle adventní
  OHLÁŠKY 4. neděle adventní NĚMČICE Dnes je 4. neděle adventní, v pondělí je připomínka sv. Kanisia, kněze a učitele církve, ve středu je připomínka sv. Jana Kentského, kněze, v pátek je Slavnost Narození Páně, v sobotu je Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka a příští neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. V pondělí a ve středu je mše svatá…
 • Pořad bohoslužeb
           v době adventní Den Liturgie Němčice n. H. Hruška  Pavlovice   NE 13 3. neděle adventní   9.00 mše       7.45 mše   10.30 mše         PO 14   Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve   17.30 mše       16.30 mše        …
 • OHLÁŠKY 3. neděle adventní
  NĚMČICE Dnes je 3. neděle adventní, v pondělí je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, příští neděle je 4. adventní. Pořád platí, že smí být na bohoslužbách pouze třicet lidí, proto v neděli v 9. hod. ráno bude mše svatá vysílána přes internet. Dnes v době od 14.30-15.00 hod. bude možnost přistoupit ke svátosti smíření…