Pořad bohoslužeb 10. – 17.9. 2023

Den Liturgie Němčice n. H. Hruška Pavlovice NE 10 23. neděle v mezidobí 9.00 mše 7.45 mše 10.30 mše PO 11 Pondělí 23. týdne v mezidobí 17.30 mše ÚT 12 Jména Panny Marie 7.00 mše ST 13 Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 17.30 mše ČT 14 Svátek Povýšení svatého Kříže 18.00 mše…

Pořad bohoslužeb v době mezidobí

Den Liturgie Němčice n. H. Hruška Pavlovice NE 27 21. neděle v mezidobí 9.00 mše 7.45 mše 10.30 mše PO 28 Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 17.30 mše ÚT 29 Památka Umučení sv. Jana Křtitele 7.00 mše ST 30 Středa 21. týdne v mezidobí 17.30 mše ČT 31 Čtvrtek 21. týdne v mezidobí…

Pořad bohoslužeb v době mezidobí

Den Liturgie Němčice n. H. Hruška Pavlovice NE 20 20. neděle v mezidobí 9.00 mše 7.45 mše 10.30 mše PO 21 Památka sv. Pia X., papeže 17.30 mše ÚT 22 Památka Panny Marie Královny 7.00 mše ST 23 Středa 20. týdne v mezidobí 17.30 mše ČT 24 Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 mše 16.30 mše…

Pořad bohoslužeb 31.7. – 6.8.2023

Liturgické mezidobí Pořad bohoslužeb 30.7. – 6.8. 2023 Den Liturgie Němčice Hruška Pavlovice NE 30 17. neděle v mezidobí 9.00 7.45 10.30 mše hodová mše sv. ke cti sv. Anny16.30 mše Pavlovice PO 31 Památka sv. Ignáce z Loyoly,kněze 17.30 ÚT 1 Památka sv. Alfonsa Mariez Liguoribiskupa a učitele církve 7.00 ST 2 Památka Panny Marie Královny…

Pořad bohoslužeb v době mezidobí

Den Liturgie Němčice n. H. Hruška Pavlovice NE 9 14. neděle v mezidobí 9.00 mše 7.45 mše 10.30 mše PO 10 Pondělí 4. týdne v mezidobí 17.30 mše ÚT 11 Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 7.00 mše ST 12 Středa 14. týdne v mezidobí 17.30 mše ČT 13 Čtvrtek 14. týdne v mezidobí 18.00…

Pořad bohoslužeb v době mezidobí

Den Liturgie Němčice n. H. Hruška Pavlovice NE 2 13. neděle v mezidobí 9.00 mše 7.45 mše 10.30 mše PO 3 Svátek sv. Tomáše, apoštola 17.30 mše ÚT 4 Úterý 13. týdne v mezidobí 7.00 mše ST 5 Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu Arcidiecéze olomoucké…