P. Bartoloměj Smečka

V letech 1918-1946 byl ve farnosti Pavlovice u Kojetína kaplanem, administrátorem a farářem P. Bartoloměj Smečka. Letos to bude 75 let, co si ho Pán k sobě povolal. Díky studii pana doktora Václava Marka si můžeme přečíst o jeho opravdovém životě z víry.

Farní letní tábory

Srdečně zveme všechny malé i velké dobrodruhy na němčicko-brodecké farní letní tábory! Směle se přihlašujte a zvěte i své kamarády! Tábory se samozřejmě uskuteční pouze za předpokladu, že to budoucí vládní opatření umožní. Tábor s tematikou Noc v muzeu je spíše pro mladší děti. Přihlášku vyplňte zde. Tábor s tematikou Rytíři je spíše pro starší…

OHLÁŠKY 2. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 2. neděle v mezidobí NĚMČICE Dnes 2. neděle v mezidobí, v pondělí je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, ve středu jen nez. památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, papeže a mučedníka, ve čtvrtek je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice, v pátek je nez. památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka, příští neděle…

OHLÁŠKY 2. neděle po Narození Páně

NĚMČICE Dnes je 2. neděle po Narození Páně, ve středu je Slavnost Zjevení Páně, příští neděle je Svátek Křtu Páně. Ve středu je Slavnost Zjevení Páně, je to doporučený zasvěcený svátek, mše svatá bude v 18.00 hod., při níž se bude žehnat voda, křída a kadidlo. Pátek budu dopoledne navštěvovat nemocné. V pátek je mše svatá ráno…

OHLÁŠKY 4. neděle adventní

OHLÁŠKY 4. neděle adventní NĚMČICE Dnes je 4. neděle adventní, v pondělí je připomínka sv. Kanisia, kněze a učitele církve, ve středu je připomínka sv. Jana Kentského, kněze, v pátek je Slavnost Narození Páně, v sobotu je Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka a příští neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. V pondělí a ve středu je mše svatá…

Pořad bohoslužeb

         v době adventní Den Liturgie Němčice n. H. Hruška  Pavlovice   NE 13 3. neděle adventní   9.00 mše       7.45 mše   10.30 mše         PO 14   Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve   17.30 mše       16.30 mše        …

OHLÁŠKY 3. neděle adventní

NĚMČICE Dnes je 3. neděle adventní, v pondělí je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, příští neděle je 4. adventní. Pořád platí, že smí být na bohoslužbách pouze třicet lidí, proto v neděli v 9. hod. ráno bude mše svatá vysílána přes internet. Dnes v době od 14.30-15.00 hod. bude možnost přistoupit ke svátosti smíření…

Ohlášky 2. neděle adventní

OHLÁŠKY 2. neděle adventní NĚMČICE Dnes je 2. neděle adventní, v pondělí je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v úterý je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, ve středu je nez. památka sv. Jana Didaka, v pátek je nez. památka sv. Damasa I., papeže, příští neděle je 3. adventní. Pořád platí,…

OHLÁŠKY Slavnost Ježíše Krista Krále

NĚMČICE Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále, v pondělí je nez. památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků, ve středu je nez. památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, příští neděle je 1. neděle adventní. Od zítřka se může na bohoslužbách…

Slovo otce Strogana k aktuální situaci

Milí Boží přátelé, V celé Evropě i v naší zemi v těchto dnech je nejčastěji frekventované slovo koronavirus. Vláda se snaží lidi ochránit všemi možnými prostředky, aby se toto šíření viru zastavilo — to je rozumné. Já se pokusím vložit do toho, co se děje duchovní rozměr. Jako člověk věřící se prám: Co nám tím…