NĚMČICE

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále, v pondělí je nez. památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků, ve středu je nez. památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, příští neděle je 1. neděle adventní.

Od zítřka se může na bohoslužbách účastnit 20 účastníků, z toho důvodu se již ve všední dny nebudou vysílat mše svaté přes internet. Vysílat přes internet se bude pouze v neděli v devět hodin.

V pátek v 17.30 bude dětská mše svatá.

Dnes v době od 14.30-15.00 hod. bude možnost přistoupit ke svátosti smíření a ke svatému přijímání.

Hruška

Od zítřka se může na bohoslužbách účastnit 20 účastníků, z toho důvodu se již ve všední dny nebudou vysílat mše svaté přes internet. Vysílat přes internet se bude pouze v neděli v devět hodin.

Pavlovice

Od zítřka se může na bohoslužbách účastnit 20 účastníků, z toho důvodu se již ve všední dny nebudou vysílat mše svaté přes internet. Vysílat přes internet se bude pouze v neděli v devět hodin.

Ve čtvrtek jste zváni na  mši svatou v 16.30 hod. na Dřínov.