Den

Liturgie

Němčice n. H.

Hruška

Pavlovice

NE 12

32. neděle v mezidobí9.00 mše

7.45 mše
10.30 mše


PO 13

Památka sv. Anežky České, panny17.30 mše


ÚT 14

Úterý 32. týdne v mezidobí


7.00 mše

ST 15

Středa 32. týdne v mezidobí17.30 mše

ČT 16

Čtvrtek 32. týdne v mezidobí18.00 mše

16.30 mše


PA 17

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice


7.00/17.30 mše
15.30 mšeSO 18

Sobota 32. týdne v mezidobí


7.00 mše


10.00 mše


mše sv. s udílením svátosti biřmování


NE 19

33. neděle v mezidobí9.00 mše

7.45 mše
10.30 mše