OHLÁŠKY 4. neděle adventní

NĚMČICE

Dnes je 4. neděle adventní, v pondělí je připomínka sv. Kanisia, kněze a učitele církve, ve středu je připomínka sv. Jana Kentského, kněze, v pátek je Slavnost Narození Páně, v sobotu je Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka a příští neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

V pondělí a ve středu je mše svatá v 18.00 hod. a po nich bude možnost ještě jít ke svátosti smíření.

V úterý v 7 hod. bude rorátní mše svatá, na kterou jsou zvané děti.

Ve čtvrtek je Štědrý den bude poslední rorátní mše svatá v 7.00 hod. a večer vstoupíme tzv. půlnoční mší svatou do Slavnosti Narození Páně v 21.30 hod. Aby se mohlo zúčastnit více lidí tak bude za příhodného počasí možnost využít i farního dvora, kde by bohoslužba byla přenášena.

V pátek je Slavnost Narození Páně, mše svatá bude v 9.00 a v 15.00 hod.

V sobotu na Svátek sv. Štěpána je mše sv. v 9 hod. a v 15 hod.

Příští neděli je Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa bude mše svatá s obnovou manželských slibů.

Pán Bůh zaplať za dary na opravu kostela ve výši 1x 10 000,-Kč a 1x 5000,-Kč.

Bohoslužeb se smí zúčastnit 20% kapacity kostela, což v našem kostele vychází na 30 lidí, proto se prosím rozdělte o svátcích na dvě mše svaté. Bude možnost rovněž vánoční mše svaté přenášet přes internet.

Hruška

Ve čtvrtek je Štědrý den večer vstoupíme tzv. půlnoční mší svatou do Slavnosti Narození Páně v 20.00 hod.

V pátek je Slavnost Narození Páně, mše svatá bude v 7.45 hod.

V sobotu je Svátek sv. Štěpána je mše sv. v 7.45 hod.

Příští neděli je Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa bude mše svatá s obnovou manželských slibů.

Pavlovice

Ve čtvrtek je Štědrý den večer vstoupíme tzv. půlnoční mší svatou do Slavnosti Narození Páně v 18.30 hod.

V pátek je Slavnost Narození Páně, mše svatá bude v 10.30 hod.

V sobotu je Svátek sv. Štěpána je mše sv. v 10.30 hod.

Příští neděli je Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa bude mše svatá s obnovou manželských slibů.