NĚMČICE

Dnes je 2. neděle po Narození Páně, ve středu je Slavnost Zjevení Páně, příští neděle je Svátek Křtu Páně.

Ve středu je Slavnost Zjevení Páně, je to doporučený zasvěcený svátek, mše svatá bude v 18.00 hod., při níž se bude žehnat voda, křída a kadidlo.

Pátek budu dopoledne navštěvovat nemocné.

V pátek je mše svatá ráno v 7 hod. a večer v 17.30 bude dětská mše svatá.

Můžete si zapisovat úmysly na mše svatá na rok 2021.

Dnes bude možnost ke svátosti smíření od 14.30 do 15 hod.

Bohoslužeb se smí zúčastnit 10% kapacity kostela, což v našem kostele vychází na 20 lidí, proto se prosím rozdělte v neděli na dvě mše svaté. V neděli je možnost mši svatou sledovat i přes internet.

Hruška

Ve středu je Slavnost Zjevení Páně, je to doporučený zasvěcený svátek, mše svatá bude v 15.30 hod., při níž se bude žehnat voda, křída a kadidlo.

Pátek budu dopoledne navštěvovat nemocné.

Pavlovice

Ve středu je Slavnost Zjevení Páně, je to doporučený zasvěcený svátek, mše svatá bude v 15.30 hod., při níž se bude žehnat voda, křída a kadidlo.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 16.30 na Dřínově.

Pátek budu dopoledne navštěvovat nemocné.