OHLÁŠKY 2. neděle v mezidobí

NĚMČICE

Dnes 2. neděle v mezidobí, v pondělí je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, ve středu jen nez. památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, papeže a mučedníka, ve čtvrtek je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice, v pátek je nez. památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka, příští neděle je 3. v mezidobí.

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

V pátek je mše svatá ráno v 7 hod. a večer v 17.30 bude dětská mše svatá.

Můžete si zapisovat úmysly na mše svatá na rok 2021.

Dnes bude možnost ke svátosti smíření od 14.30 do 15 hod.

Do 24. ledna můžete přispět do pokladničky na Tříkrálovou sbírku. Dárcům Pán Bůh zaplať.

Bohoslužeb se smí zúčastnit 10% kapacity kostela, což v našem kostele vychází na 20 lidí, proto se prosím rozdělte v neděli na dvě mše svaté. V neděli je možnost mši svatou sledovat i přes internet.

Hruška

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Do 24. ledna můžete přispět do pokladničky na Tříkrálovou sbírku. Dárcům Pán Bůh zaplať.

Pavlovice

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 16.30 na Dřínově.

Do 24. ledna můžete přispět do pokladničky na Tříkrálovou sbírku. Dárcům Pán Bůh zaplať.